SOORTEN WHISKY

Graanwhisky
Graanwhisky is whisky gestookt van eender welk graan of combinatie van granen, al of niet in combinatie met neutrale distillaten. Welke granen gebruikt worden voor het stoken van graanwhisky is nogal afhankelijk van het land van herkomst. Zo is het gebruik van rogge en maïs typisch voor Noord-Amerika.

Single Grain Whisky           
Graanwhisky van hetzelfde distillaat wordt ook wel eens single grain whisky genoemd. In principe is hier dus geen ruimte meer om na het distilleren van één run (één volledige kringloop van graan tot distillaat) nog te mengen met andere distillaten uit vorige runs.

(Straight) Rye Whisky          
Rye whisky, of roggewhisky wordt vooral in Canada en de Verenigde Staten gestookt. In de Verenigde Staten moet Rye Whisky minimum 31% rogge bevatten. Indien het percentage > is dan 51% dan spreekt men van een Straight Rye Whisky. Naargelang de lokale wetgeving varieert het percentage rogge en het al of niet toelaten van toevoeging van neutrale distillaten. In Canada is het dan weer toegelaten om neutrale distillaten toe te voegen en zelfs vruchtenwijn, waardoor deze Rye meestal ook lager in alcoholvolume is.

Bourbon
Bourbon is een whisky die in bepaalde staten (vnl. Kentucky en Tennesse) van de V.S. wordt gestookt. De whisky bevat 50 à 90 % maïs waarbij nog een kleine hoeveelheid rogge of tarwe met gerstemout wordt gevoegd. Typisch voor Bourbon is dat de whisky moet rijpen op geschroeide eikenhouten vaten. Deze vaten mogen slechts één maal gebruikt worden. Het is ook daarom dat veel gebruikte Bourbon vaten naar Schotland worden uitgevoerd om daar Schotse whisky op te laten rijpen. In Schotland geldt de beperking van éénmalig gebruik trouwens niet. De duur van rijpen en het alcoholgehalte van Bourbon is afhankelijk van staat tot staat.

(Straight) Corn Whisky        
Corn whisky is een graanwhisky die tot 80% maïs bevat. Indien het percentage > is dan 80 % dan spreekt men van een Straight Corn Whisky Het overige percentage is gerstemout.

Malt whisky 
Om de naam Malt whisky te mogen dragen moet het distillaat enkel gestookt zijn van gemoute gerst (dus zonder dat er andere granen of neutrale alcoholen zijn aan te pas gekomen). Malt whisky vindt men vooral in Schotland, hoewel er nog andere landen zijn die zich proberen toe te leggen op het distilleren van Malt whisky.

Pure Malt    
Pure Malt whisky is whisky die gestookt wordt in pot stills, enkel uit gemoute gerst. Pot stills zijn eigenlijk grote koperen kuipen die de vorm van een ajuin hebben. De top van die kuip loopt uit in een buis. Er zijn geen verdere beperkingen om de naam pure Malt aan een whisky te mogen toekennen. Het eindproduct mag dus een mengsel zijn van distillaten afkomstig zijn van verschillende distilleerderijen, leeftijden, rijpingen,...

Single Malt 
Als men pure Malts van één en dezelfde distilleerderij tot een whisky mengt dan mag die whisky de naam single Malt dragen.

Single Single Malt  
Neen, dit is geen typfout. Ook single Malt wordt gemengd voordat hij in de fles komt. Dit mengsel moet echter wel afkomstig zijn van distillaten van dezelfde distilleerderij. Het moet dus niet dat alle whisky die tot een single Malt verwerkt wordt van hetzelfde productieproces afkomstig is, m.a.w. de whisky kan op verschillende tijdstippen gestookt geweest zijn, in verschillende vaten gelagerd geweest zijn,….Als we nu echter een whisky bottelen die uit één en hetzelfde vat afkomstig is dan hebben we een Single Single Malt.

Vatted Malt 
De term vatted Malt slaat op het feit dat het eindproduct, hetgeen je dus in je fles vindt, afkomstig is van verschillende distilleerderijen. Het moet echter nog steeds om Malt gaan, dus er mag enkel gemoute gerst gebruikt zijn om het distillaat te bekomen. Het distilleerproces is echter vrij.

Cask Strength Whisky         
Whisky wordt voor hij in de fles belandt aangelengd met water, tot op een bepaald alcoholvolume. Dat volume is afhankelijk van wat de distilleerderij verlangt (bijvoorbeeld Tallisker 45,8°) of van de afzetmarkt (40° of 43°). Bottelt men echter niet aangelengde whisky, dus een mengsel van verschillende vaten, zonder toevoeging van water, rechtstreeks in de fles, dan hebben we een Cask Strength Whisky : een whisky op vatsterkte.

Cask Straight Whisky          
Een single Malt whisky op cask strength, doch waarvan alle flessen gebotteld werden met whisky uit één en hetzelfde vat is dan weer een Cask Straight Whisky.

Vintage
Het summum van single Malt zou de Vintage moeten zijn. Dat is single Malt van één en hetzelfde vat, doch op zijn top gelagerd (slechts gebotteld als de drank op zijn hoogste niveau van rijping is).

Blended whisky      
Blended whisky is wat zijn naam zegt: een mengeling van graan- en Maltwhisky. Ook in blendwhisky's zijn er verschillende types:
- Gewone blended whisky. 
De meest ordinaire whisky is de gewone blended. Deze whisky is een mengeling van Malt- en graanwhisky. Meestal is die verhouding 80% graan - 20 % Malt.     
- Luxe Blended.      
Daarmee bedoelt men dat de mengeling in de fles uit 50% Malt en 50 % graanwhisky bestaat. Het percentage Malt is dus hoger wat de kwaliteit van de whisky zou moeten verbeterd hebben.